Projemiz Hakkında

GİRİŞİMCİ EĞİTİMLE HAYALLERDEN GELECEĞE ‘adlı projemiz, 2017-2019 yılları arasında gerçekleştirilmek üzere ERASMUS  + Okul Eğitimi Bireylerin Öğrenme hareketliliği (KA1)kapsamında  T.C. AB Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı tarafından  kabul edilen AB Bakanlığı tarafından hibelendirilmiştir.

Amacımız , Avrupadaki en başarılı okullar gibi müfredatımıza , yönetimden başlayarak ,öğretmenin en etkili aktör olduğu ve öğrenciyi merkeze alan girişimcilik eğitimini koyabilmek adına eğitimciler olarak,daha tecrübeli eğitim vererek ,öğrencilerimizin 21.yy becerilerini güçlendirip onları üniversite ve iş hayatına öz yönetimi yüksek, inovatif düşünebilen ,girişimci ,yaratıcı,çözüm üretebilen,kendilerini ifade edebilen  bireyler olarak hazırlamak için Avrupa boyutunda eğitim almak. Girişimcilik çağımızın ekonomik ve sosyal açıdan en önemli güçlerinden biridir. AB 2020 Stratejisinde ilk öncelik olarak AB ‘yi bilgiye ve yenilikçiliğe dayalı bir ekonomiye dönüştürmeyi bu bağlamda da gençlerin ihtiyaç duyulan beceri ve eğitimle donanmalarını ,bunun paralelinde  Erasmus+ Eğitim öğretim önceliklerine ;girişimcilik ,digital ve dil becerileri gibi alanları güçlendirmeyi arz etmiştir.Eğitim faaliyetlerinin  sonuçlarını ve olumlu  çıktılarını görebilmek adına,2 yıl süreyle alacağımız eğitimler sonunda eğitim koçluğu konusunda uzmanlaşıp ,girişimcilik eğitimi konusunda Avrupa standartlarında okulları ve iş merkezlerine  işbaşı gözlemler yaparak ,dijital kurs ile çağın gerektirdiği tüm teknolojik donanımları sınıf ortamına taşımayı hedefliyoruz.

http://www.ua.gov.tr/kurumsal/haberler/2017/08/01/2017-y%C4%B1l%C4%B1-erasmus-okul-e%C4%9Fitimi-personel-hareketlili%C4%9Fi-projeleri-ba%C5%9Fvuru-sonu%C3%A7lar%C4%B1