Girişimcilik

İlk kez ortaçağda kullanılan bu kelimenin ‘entreprendere’ kökünden geldiği yani ‘iş yapan’anlamına geldiği görülüyor. Bu tanım zaman içinde değişti, gelişti ve özellikle 20. yüzyılda daha çok risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme ve tüm bunların hayata geçirilme süreci olarak anlamlandırılmaya başladı.

 

 

 

Markaların Girişimcilik Tanımları

Apple girişimciliği; eski kuralları çağdaş yeniliklerle yorumlayan ve aksiyona geçiren beceri olarak tanımlar.

Microsoft; fayda ve prestij odaklı tüm eylemlerin kesiştiği nokta olarak ifade eder. Pfizer; bireyle yetinmeyen, siyaseti kamu yararı aksiyona yönlendiren beceri olarak tanımlar.

İkea; fikir üreten sıra dışı yöntemleri takdis eden anlayış der.

Google ise; geçmişi gelecekle birleştiren ve şimdiyi yaratan yetenek olarak ifade eder.